King-Irani, L. (1). Arab Women in the Fine Arts. Al-Raida Journal, 11. https://doi.org/10.32380/alrj.v0i0.835