Tarnowski, W. S. (1). Women in The Arab World. Al-Raida Journal, 6-7. https://doi.org/10.32380/alrj.v0i0.934